Sondra Meszaros: two blazing glares, for her pierce

Artist Talk

7:00 PM

May 2, 2019

Sondra Meszaros

strange spot #21, 2018 - 2019

oil pastel on found book page

12 1/4" x 14 3/4" in.