Women and Photobooks Symposium: Sara Knelman on the work of Sondra Meszaros

Art Gallery of Ontario

2:00 PM

May 4, 2019

Sondra Meszaros
strange spot #21, 2018 - 2019
oil pastel on found book page
12 1/4" x 14 3/4" in.